Firma Emalco Enamelware uczestniczy w programie Polskie Mosty Technologiczne.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

 

W ramach realizacji Projektu Polskie Mosty Technologiczne  Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 proszę o ofertę w następującym zakresie:

 

 1. Doradztwo związane ze wzornictwem opakowań do świeczek sojowych w kubku emaliowanym dopasowane kulturowo do rynku kanadyjskiego.
  1. Opakowanie indywidulane oraz zbiorcze dla produktu scustomizowanego.
  2. Opakowanie indywidualne, dla zestawu oraz zbiorcze dla produktu z własnych kolekcji (dopasowane do stylu kolekcji oraz rynku docelowego, łącznie 7 różnych opcji opakowań indywidualnych i 7 dla zestawów).
  3. Inserty (ulotki, zawieszki, pocztówki) do opakowań produktów scustomizowanych i z kolekcji własnych na temat produktu, firmy, kolekcji, zastosowania, dopasowane stylem do rynku kanadyjskiego.
  4. Doradztwo w zakresie opisów do w/w opakowań.
 2. Doradztwo związane z projektowaniem katalogów świeczek sojowych w kubku emaliowanym dopasowane do rynku kanadyjskiego.
  1. Projekt katalogu produktu scustomizowanego – do druku oraz w wersji elektronicznej.­­
  2. Projekt katalogu produktu z własnych kolekcji – do druku oraz w wersji elektronicznej.
  3. Projekt katalogów branżowych – katalog home decor, katalog dla sklepów pamiątkarskich, katalog dla sklepów outdoorowych – do druku oraz w wersji elektronicznej.
  4. Doradztwo w zakresie opisów do w/w katalogów.
 3. Doradztwo związane z projektowaniem spójnej identyfikacji wizualnej dopasowanej do specyfiki rynku kanadyjskiego oraz produktu – świeczek sojowych w kubkach emaliowanych.
  1. wizytówki, ulotki, teczki, papier firmowy.
 4. Doradztwo związane z weryfikacją treści na stronie internetowej emalco.com w części na temat świeczek sojowych w kubkach emaliowanych scustomizowanych oraz z kolekcji własnych, dopasowanie treści oraz sposobu prezentacji oferty do rynku kanadyjskiego.
 5. Doradztwo związane z projektowaniem marki świeczek sojowych w kubkach emaliowanych dopasowane do rynku kanadyjskiego.
  1. strategia komunikacji marki na rynku docelowym.
  2. przygotowanie komunikatów prasowych na temat firmy, jej idei, misji i produktów – świeczek sojowych w kubkach emaliowanych do różnych środków przekazu w Kanadzie.

Przyjęte kryteria oceny ofert:

 1. Najniższa oferta cenowa.
 2. Zapewnienie kompleksowych usług zawartych w ofercie.

Płatność za usługi nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu zlecenia.

Oferty proszę przesłać do Anny Brzozowskiej na adres mailowy anna@emalco.com do 19.08.2019 roku do godz. 10:00.