- EU Projects -

Firma Emalco Enamelware uczestniczy w programie Polskie Mosty Technologiczne.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Cel projektu:

Wsparcie prężnie rozwijającej się firmy wprowadzającej innowacyjne produkty w procesie internacjonalizacji i ekspansji na rynek kanadyjski. Pomoc w przygotowaniu spójnej strategii wejścia produktu na docelowy rynek oraz zaoferowanie wysokiej jakości usług doradczo-szkoleniowych związanych z ekspansją na rynek kanadyjski.

Planowane efekty projektu:

– skorzystanie z doradztwa eksperckiego z różnych dziedzin, udział w warsztatach tematycznych oraz indywidualnych konsultacjach z ekspertem, na podstawie których zostanie przygotowana wspólna strategia wejścia na rynek kanadyjski,

– zdobycie szerszej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat internacjonalizacji przedsiębiorstw, w szczególności rynku kanadyjskiego,

– otrzymanie wsparcie oraz doradztwa z Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Toronto w zakresie wiedzy praktycznej i teoretycznej o rynku kanadyjskim,

– doradztwo prawne i graficzne przy wdrażaniu produktu na nowy rynek,

– promocja przedsiębiorstwa wśród potencjalnych klientów w Kanadzie.

Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN

Wartość wsparcia UE: 81 063,30 PLN

 

W związku z realizowanym programem firma Emalco Enamelware przeprowadza przetarg na stworzenie identyfikacji wizualnej, po więcej informacji kliknij tutaj.

W wyniku przeprowadzonej analizy przesłanych ofert 19.08.2019 roku dokonano wyboru oferty:

Artemis Creation Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 7, 00-052 Warszawa.

gdyż uzyskała ona najwięcej punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert. 

Wartość realizowanej usługi: 60 100,00 PLN

0
  • The shop is closed between 1. January and 31. May.
0
Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop

This site uses cookies to provide level-level services. By continuing to use the pages, you agree to their use. To get ready more click here.